Időpontfoglalás
Ügyfélszolgálat - magánrendelés +36 1 803 6464

F-LC-HU-017-09-M1_hun v4.0

Az alábbiakban további információkat talál arra vonatkozóan, hogy kivel osztjuk meg adatait. Adatait csak olyan személyekkel közöljük, akiknek azok ismeretére feltétlenül szükségük van. A tényleges adatfeldolgozók függnek a telephelytől, melyet meglátogat és a vizsgálatához használt egészségügyi berendezés gyártmányától. További információért kérjük forduljon a recepciósokhoz.

Az Affidea nevében (és utasítása szerint) eljáró felek – adatfeldolgozók
Ágazat Tevékenységi kör Tevékenységi körön belüli alcsoport Tevékenység típusa Adatokat megismerő fél megnevezése / földrajzi helye
Egészségügy Egészségügyi szakemberek Orvosok Egészségügyi szolgáltatás (személyes közreműködés) Az Affidea Magyarország Kft-vel szerződött számos orvos[1]
Egészségügyi szakemberek Orvosok Egészségügyi szolgáltatás (közreműködő nem természetes személy) Az Affidea Magyarország Kft-vel szerződött számos cég1
Egészségügyi szakemberek Egyéb egészségügyi szakemberek Egészségügyi szolgáltatás (személyes közreműködés) Az Affidea Magyarország Kft.-vel szerződött számos egészségügyi szakember1
Egészségügyi szakemberek Egyéb egészségügyi szakemberek Egészségügyi szolgáltatás (közreműködő nem természetes személy) Az Affidea Magyarország Kft.-vel szerződött számos egészségügyi cég1
Közreműködő diagnosztikai laboratóriumok Citológiai, klinikai, mikrobiológiai, molekuláris diagnosztikai laboratóriumok Egészségügyi szolgáltatás Synlab Hungary Kft.1, Medserv Kft.1
Egészségügyi tanácsadók Radiológus Szükség esetén másodvélemény kialakítása Affidea Teleradiológia Kft. 1; Az Affidea BV leányvállalatai az EU-n belül vagy kívül.
Szolgáltatók Adminisztráció Telefonos ügyfélszolgálat Telefonos időpont-egyeztetés Geomant-Algotech Zrt. 1, Arenim Technologies Kft. 1, Invitech Zrt. 1
Adminisztráció Időpontfoglaló rendszer Elektronikus úton történő időpont foglalás Foglalj orvost online Kft.
Dokumentáció kezelése Alvállalkozó Papír dokumentáció kezelése, tárolása, megsemmisítése Iron Mountain Kft. 1
Orvosi berendezés üzemeltetése Alvállalkozó Orvosi berendezés karbantartása GE Healthcare Mo Kft., Siemens Healthcare Kft., Philips Magyarország Kft. és az Affidea Magyarország Kft.-vel szerződö számos kisebb partner1
Dózis monitoring DoseWatch megoldás üzemeltetése A beteg sugárzásának és jód expozíciójának összegyűjtése és elemzése General Electric Medical Systems SCS, Franciaország
Marketing Promóció Hírlevelek Hírlevelek kiküldése, amennyiben hozzájárult a marketing-tevékenységhez Progressive Bex Kft.1, WESTERLIKE Informatikai és Kereskedelmi Kft.1
Ügyféladatbázis kezelése Adattárolás Ügyfelek elérhetőségeinek tárolása, amennyiben hozzájárult a marketing-tevékenységhez Progressive Bex Kft.1, WESTERLIKE Informatikai és Kereskedelmi Kft.1
Informatika Digitális munkahely Microsoft Office 365 suite Az Office 365 csomag tárolása és üzemeltetése Microsoft SoftwareOne Hungary Kft.1
Elektronikus kommunikáció E-mailek Elektronikus levelező rendszer üzemeltetése és hosztingolása Affidea Group Kft, Microsoft
Egészségügyi portál Páciensek diagnosztikai képanyagainak és leleteinek elektronikus úton történtő rendelkezése bocsátása. Biotronics 3D Ltd.
Adminisztrációs szoftver Telefonos ügyfélszolgálati szoftver Hívásokról készült hangfelvételek tárolása Geomant-Algotech Zrt. 1, Arenim Kft. 1, Gloster Infokommunikációs Kft. 1
Adminisztrációs szoftver Betegportál üzemeltetése és hosztingolása Online időpontfoglalás FoglaljOrvost Online Kft.1
Egészségügyi szoftver Radiológiai információs rendszer Betegregisztráció, időpontkezelés, vizsgálati adatok létrehozása, diagnózis felállítása, számlázással kapcsolatos támogatás, orvosi jelentés átadása APT Vision Ltd., Isoft, Belux Csoport Kft. A meglátogatott orvosi központtól függően.
Képarchiválási és kommunikációs rendszer Diagnosztikai képek tárolása Biotronics 3D Ltd., Bioscreen Kft.1
Pénzügyi szoftver szolgáltató Könyvelés Egészségügyi költségek kiszámlázása KULCS-Soft Számítástechnika Nyrt. 1, T-Systems Magyarország Zrt.1
Infrastruktúrális műveletek Informatikai infrastruktúra üzemeltetése Adatok rendelkezésre állásának biztosítása S&T Consulting Hungary Kft., MagiCom Kft., 4iG Nyrt, APT Vision Ltd.
Támogatás Felhasználó-támogatás Rendszerek elérhetőségének biztosítása Affidea Group Kft,
Rendszertámogatás Szoftverkarbantartás Gutta Hungary Kft. 1, GE Hungary Kft. 1, Profix Computer Kft. , ArtOfInfo Kft. Antal Lóránt E.V, Kovács István E.V., Medimat Kft. 1, Pascal-Team Kft. 1, Philips Magyarország Kft. 1, Ring-Data Kft., Siemens-Healtcare Kft. 1
Adattárolás Adatok biztonsági mentése Adatok garantált rendelkezésre állásának biztosítása Symport Holding Informatikai Zrt. 1
Információ biztonság Biztonsági műveleti központ támogatása A biztonsági események helyreállításának támogatása Dognaedis, Unipessoal Lda., Portugal
Incidens és biztonsági események felügyelete Az SIEM és a DataBase biztonsági megoldások kezelése NOREG Kft.1
Biztonság Helyiségek megfigyelése Kamerás megfigyelés Video felvétel készítése AC Komfort Kft. Patent Security Kft.
(Az Affideától függetlenül eljáró) harmadik felek – független adatkezelők
Ágazat Tevékenységi kör Tevékenységi körön belüli alcsoport Tevékenység típusa Adatokat megismerő fél megnevezése
Egészségbiztosító Magán egészségbiztosító Ellátásszervezés Egészségbiztosítás terhére végzett egészségügyi ellátás Europ Assistance Magyarország Kft. 1, Teladoc Hungary Kft. 1, Union Érted Ellátásszervező 1
Állami egészségbiztosító Finanszírozás Biztosítási fedezet fennállásának megerősítése Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Állami egészségügyi adatbázis üzemeltetése Az állami biztosító által fedezett szolgáltatásokról készült nyilvántartások tárolása Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Pénzintézet Bank Fizetés Bankkártyával vagy hitelkártyával végrehajtott fizetési tranzakció feldolgozása Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, K&H Bank, OTP Bank, Szép kártyák (OTP Bank, MKB, K&H)
Magán egészségpénztár Fizetés Egészségügyi költségek térítése Az Affidea Magyarország Kft-vel szerződött számos egészségpénztár, amellyel Önnek szerződése van.
Egészségügy Állami egészségügyi menedzsment Állami egészségügyi szervezet Nemzeti szintű kvóták kezelése, amennyiben az egészségügyi szolgáltatások államilag finanszírozottak Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Állami egészségügyi menedzsment Állami egészségügyi szervezet Betegellátás során keletkezett dokumentumok felhő alapú megosztása az ellátásban szereplő személyek között Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
Mentőszolgálat Betegek szállítása az egészségügyi központunkba/központunkból Országos Mentőszolgálat
Beutaló orvos /egészségügyi intézmény Betegek beutalása Az Affidea Magyarország Kft-vel szerződött számos orvos, az Önt beutaló orvos
Fekvőbeteg ellátás Kórház Közreműködést kérő fekvőbeteg intézmények Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr, Honvéd Kórház Budapest, Nyírő Gyula Kórház, Péterfy Sándor utcai Kórház, Szent Margit Kórház,
Klinikai kutatást szervező cégek / szponzoláró cégek Klinikai kutatás Klinikai vizsgálati eredmények bekérése és felhasználása, amennyiben Ön abban részt vesz Az Affidea Magyarország Kft-vel szerződött számos cég, a klinikai kutatást végző intézmény, ahol Ön megjelent.
Állami hatóságok Egészségügyi hatóság, rendőrség, stb. Vizsgálati jogkör gyakorlása NEAK, Területileg Illetékes Kormányhivatalok Népegészségügyi Osztályai, Integrált Jogvédő Szolgálat, bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, az igazságügyi szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő
Biztosítás Szolgáltatás biztosítása Egészségügyi szolgáltatói szakmai felelősségbiztosítás Abban az esetben, ha Ön követelést támaszt valamely egészségügyi szolgáltatásunkkal kapcsolatban Generali Biztosító Zrt. 1,
Audit Tanúsító testületek Szakértők Tanúsítás (ISO megfelelőség ellenőrzése) DNV GL Business Assurance Magyarország Kft. 1
Okleveles könyvvizsgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése Ernst and Young Tanácsadó Kft. 1,
PricewaterhouseCoopers. Könyvvizsgáló Kft. 1
Kommunikáció Postaszolgáltatások Levelek kézbesítése Business Post Kft. 1, Magyar Posta
Telefonszolgáltatások Telefonos rendszer üzemeltetése és hosztingolása Magyar Telekom Nyrt. 1


Az alábbiakban arra vonatkozóan talál további információt, hogy a különböző célok érdekében (a Tájékoztató 1.1.-1.3 pontjában leírtak szerint) milyen típusú adatokat és milyen jogalapon kezelünk, valamint mennyi ideig tároljuk azokat.

Személyes adatok feldolgozása
Adatfeldolgozás célja Személyes adatok típusa Kezelt adatok köre Adatfeldolgozás oka Megőrzési idő
Egészségügyi szolgáltatás Alap személyes adatok Név, TAJ szám, Telefonszám, Cím, Email cím Időpont egyeztetés, páciens beazonosítás, a beteggel való kapcsolattartás Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési idő végéig (30 év; képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év, a felvételről készített lelet esetén pedig: 30 év; zárójelentés esetén 50 év)
Pénzügyi és biztosítási adatok Biztosítási fedezet igazolása, bankkártya adatok Finanszírozás és fizetés Jogszabály szerinti bizonylatmegőrzési idő végéig (8 évig)
Egészségügyi adatok Orvosivény, korábbi egészségügyi anyagok, orvosi diagnózis Betegbiztonság, a helyes orvosi eljárás megerősítése, orvosi diagnózis készítése és az orvosi kezelés megtervezése Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési idő végéig (30 év; képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év, a felvételről készített lelet esetén pedig: 30 év; zárójelentés esetén 50 év)
Egyéb személyes adatok Beutaló orvos / háziorvos beazonosítása A legjobb egészségügyi ellátásért kapcsolatfelvel más egészségügyi szakemberrel. Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési idő végéig (30 év; képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év, a felvételről készített lelet esetén pedig: 30 év; zárójelentés esetén 50 év)
Adatai anonimizálása az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében Anonimizált egészségügyi adat Diagnózis Kutatás, fejlesztés Az anonimizálással az adatok elveszítik személyes adat jellegüket
Általános marketing Alap személyes adatok Név, TAJ szám, Telefonszám, Cím, Email cím Általános promóciós információk küldése Hozzájárulás visszavonásáig
Személyre szabott marketing Alap személyes adatok Név, TAJ szám, Telefonszám, Cím, Email cím Személyre szabott promóciós információk küldése Hozzájárulás visszavonásáig
Egészségügyi adat A diagnózis és / vagy az Affidea orvosi kezelésének típusa és dátuma

Az egészségügyi adatai kezelésére lehetőséget biztosít, hogy az adatkezelés orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi kezelés nyújtása érdekében szükséges, valamint, hogy
*célja az egészség megőrzésének, javításának és fenntartásának előmozdítása;
**az Ön egészségügyi állapotának nyomon követéséhez szükséges;
***ellátások finanszírozásához szükséges, illetve;
****érintetti jogok érvényesítése érdekében szükséges.
1 Magyarország


Az Adatvédelmi tájékoztató járóbeteg szakellátással kapcsolatos melléklete itt található